Zdroj energie i smrti

Je paradoxní, že naše nejbližší hvězda, kterou my sami nazýváme Sluncem je nám na jedné straně dárkyní života a energie pro veškerý, nejen náš, život na této planetě, zatímco na druhé straně je schopna náš současný život stejně jako udržovat, tak i ničit. Je dokonce zřejmé, že naše planeta jednou zanikne právě díky vyhasínání naší hvězdy a jejím závěrečným výbuchem, který smete všechny planety v jejím okolí. Bude dokonáno.

Co ale nyní

Než to však nastane, je třeba energii Slunce nejen využívat. Je také nutné se jí dle potřeby bránit. A chránit se před jejími negativními účinky, které mohou způsobit mnoho problémů. K tomu nám v běžných podmínkách slouží nejrůznější stínící technika. Odedávna se lidé i zvířata chránili běžně dostupnými přírodními způsoby. Až rozvoj lidského vědění přinesl i umělé způsoby ochrany.