Založení s.r.o.

a zápis této společnosti do obchodního rejstříku patřímezi hlavníúskalí, kteráčekajína budoucího provozovatele každéobchodníspolečnosti. Novézakládáníspolečnosti, agentury či firmy je považováno v Českérepublice za finančněi časověnáročné.Veškerévloženéúsilí,čas i peníze však přinesou svéovoce realizacíprojektů, pro kteréspolečnost zakládáte.

Založení s.r.o.


Na nastávajícího podnikatele čekámnoho administrativních,finančních a právních úskalí,kterésnáze překonás pomocíkvalifikovaného pracovníka advokátníkanceláře se zaměřením na obchodníprávo. Při založenís.r.o.budete muset doložit žádosti, formuláře a ostatnípřílohy nutnék následnému notářskému zápisu o vzniku vašínovéspolečnosti.

Důležité je nechybovat


Každájedna maláchyba, kterou při zpracovávánípodkladůuděláte, značněprodloužía zdražícelýproces založenís.r.o.Průměrnádoba pro založení s.r.o. se v Českérepublice pohybuje od čtyřech do šesti týdnů. Obrňte se tedy trpělivostí,pevnými nervy a vše pečlivěpřipravte.