Nůžkové typy

Jsou oblíbené pro svou snadnou obsluhu, jednoduché ovládání a jsou určeny k použití zejména na zpevněných plochách. Princip vysouvání je řešen nůžkovitě spojenými nosníky, které se roztahují hydraulicky do výšky. Lze s nimi pracovat až do přibližně 12 metrů výšky. Hodí se všude, kde potřebujeme zabrat co nejmíň prostoru, protože jejich půdorys kopíruje velikost horního pracovního koše. Proto jsou oblíbeny v budovách, kde je třeba provádět pracovní zásahy během provozu. Jejich nevýhodou je, že nejsou výsuvné i do strany, musíme tak s celým strojem zajet přímo pod požadované místo.

Kloubové typy plošin

Jsou konstrukčně odlišné. Musí mít dobrou stabilitu základny, proto bývají rozměrnější. Výsuvný mechanismus je tvořen jednotlivými rameny, ovládanými hydraulickými písty. Jejich výhodou je větší výšková dostupnost a možnost volného pohybu pracovní plošiny nejen vzhůru, ale i různě do stran podle potřeby. Lze s ní tak zaparkovat na vhodném místě a práci provádět v místech, kam by se zajet přímo nedalo.